21 důvodů, proč se nedat očkovat - 1. časť

08.07.2011 00:13

Alternative-Doctor.com - 4.V.2011 - prof. MUDr. Keith Scott-Mumby, MB, ChB, PhD., FRCP

 

       Pôvodný článok "21 reasons not to get vaccinated"
       z angličtiny do češtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť

 

Vymezení práv

       Všechen obsah této knihy jsou komentáře nebo názory autora a je chráněn zákonem o svobodě projevu ve všech civilizovaných zemích. Informace níže uvedené jsou publikovány za účelem vzdělání a informování. Nejsou zamýšleny jako náhrada jakékoli profesionální rady.

       Prof. Scott-Mumby odmítá jakoukoli zodpovědnost pro následné škody, které by vznikly na základě použití, spoléhání se jakékoli části obsahu nebo materiálů zde uvedených, dále odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah jakýchkoli uvedených externích internetových stránek a služeb.

       Vždy se poraďte se svým licencovaným lékařem, pokud máte obavy o své zdraví. Musíte se sami přesvědčit o profesionální kvalifikaci jakéhokoli poskytovatele zdravotní péče, kterého kontaktujete v důsledku přečtení obsahu této knihy.

 


 

„Zjistil jsem, že celý vakcinační byznys je ve skutečnosti obrovský podvod. Většina lékařů je přesvědčena, že očkování je prospěšné, ale když se podíváte na správné statistiky a studujete případy nemocí, uvědomíte se, že je tomu jinak.“

Dr. Archie Kalokerinos, červen/jún 1995,
který zachránil životy nespočetných domorodých dětí
v Austrálii podáváním vitamínu C v době očkování

 


 

Děkuji Johnovi Scudamorovi z www.whale.to za základní informace. John je brilantní novinář a nenasytný sběrač informací, které nutí lékařskou profesi, aby se svíjela v rozpacích a zahanbení.

 


 

Úvod

       Očkování je prakticky svátostí, je to náboženský kult! Pokud v něj stále věříte a nepatříte k vakcinačnímu průmyslu, pak byste možná měli svá přesvědčení blíže prozkoumat. Máme tendenci lpět na svých přesvědčeních, jako kdyby na nich závisel náš život. 

       Pro mnoho lidí je těžké vzdát se svých přesvědčení týkajících se očkování, neboť alopatická medicína byla chytře zřízena jako skryté autoritářské náboženství, v nemž Bohem je Moderní medicína a očkování je jeho svátost.

 

„Zaútočit na to, co se stalo „chlebem a solí“ pediatrické praxe, znamená pro pediatra totéž, co pro kněze popírání neomylnosti papeže“.

Dr. Robert S. Mendelsohn

 

       Chtějí, abyste uvěřili, že když začnete pochybovat o očkování jako jednom aspektu medicíny, že ji zpochybňujete jako celek. Ve skutečnosti můžete odmítnout očkování a přežít rozpad víry. Stále používám alopatické léky, jen se jim snažím co nejvíce vyhnout.

 

„Vakcíny se staly svátostmi naší víry v biotechnologii v tom smyslu že:

  1. na jejich účinnost a bezpečnost se všeobecně pohlíží jako na samozřejmost bez potřeby dalších důkazů
  2. jsou aplikovány automaticky každému, násilím je-li to nutné, ale vždy ve jménu veřejného dobra a
  3. rituálně iniciují naší loajální účast na medicínském podnikání jako takovém.
     

Oslavují naše právo a moc jako civilizace manipulovat biologické procesy dle libosti a pro zisk, bez zbytečných starostí o jakýkoli zřejmý koncept celkového zdraví populací, které jsou jim vystaveny.“

Dr. Richard Moskowitz

 

„Lékaři nahradili kněze;

Očkování hraje stejnou iniciační roli jako křest a je doprovázeno stejnými hrozbami a strachem;

Hledání zdraví nahradilo honbu za spasením;

Boj proti nemoci nahradil boj proti hříchu;

Eradikace virů nahradila vymítání ďábla;

Naděje na fyzickou nesmrtelnost (klonování, genetické inženýrství) nahradilo naději na věčný život;

Pilulky nahradily svátosti chleba a vína, dary na výzkum rakoviny jsou přednější než dary církvi; hypotetická univerzální vakcína by mohla lidstvo zachránit od všech nemocí, jako Spasitel zachránil svět od všech jeho hříchů; moc medicíny se stala spojencem vlád, stejně jako jím v minulosti byla Katolická církev;

“šarlatáni” jsou dnes perzekvováni stejně jako v minulosti „kacíři“; dogmatismus ničí slibné alternativní medicínské teorie, stejný nedostatek osobní odpovědnosti vidíme dnes v medicíně, jako jsme viděli dříve v křesťanském náboženství;

Pacienti jsou odcizeni od svých těl, stejně jako byli hříšníci odcizeni od svých duší.” 

Olivier Clerc

 

Je to falešná modla.
Pravda vás osvobodí.

 

1. Zdvojnásobte očkování, zdvojnásobíte riziko

       Řekněme to přímo zde, hned na začátku knihy. Vakcíny zabíjejí. Je to čistá matematika (a trochu náhody), jestli zachráníte více životů, než jich zničíte. Nikdy to nebylo prokázáno.

 

Poctivá věda, ošklivá statistika

       Máme „vědu“ a máme skutečnou vědu a pak máme vědomé překrucování fakt. Jak se v tom má běžný občan vyznat, netuším. I mě osobně dalo spoustu práce přebrat si lži a překrucování, abych se dostal ke skutečné vědě.

       Zde je pár čísel, ze kterých je těžké se vykroutit!

       V USA děti do jednoho roku života povinně dostanou 26 dávek vakcín (nejvíce na světě), přesto více než 6 amerických dětí z tisíce živě narozených ročně zemře před prvními narozeninami. Naproti tomu ve Švédsku a Japonsku dávají kojencům 12 dávek vakcín, nejméně v rozvinutém světě, a mají méně než 3 úmrtí kojenců na 1.000 živě narozených dětí.

       Nemusíte být studovaní matematici, abyste viděli, co to ukazuje: zdvojnásobte počet vakcín a zdvojnásobí se vám kojenecká úmrtnost. Kojenecká úmrtnost mimochodem přímo ukazuje, jak rozvinutá nebo primitivní je daná země. USA jsou na 34. místě ve světě a mezi zdravější země patří například Slovinsko, Řecko a Kuba!

       Tato data pocházejí z nové studie publikované v prestižním časopise Human and Experimental Toxicology, indexovaném americkou National Library of Medicine [Miller and Goldman, “Infant Mortality Rates Regressed Against Number of Vaccine Doses Routinely Given: Is There a Biochemical or Synergistic Toxicity?”]

       Výzkumníci zjistili, že rozvinuté země s horší kojeneckou úmrtností mají tendenci dávat svým miminkům více vakcín. Vědecky řečeno: našli „vysoce statisticky významnou korelaci mezi zvyšujícím se počtem dávek vakcín a zvyšující se kojeneckou úmrtností.”

       Stručně: vakcíny ve skutečnosti nezachraňují dětské životy, jak se tvrdí. Pár jich zabijeme, abychom možná jiné zachránili. Špatné počty…

[Hum Exp Toxicol zveřejněno na internetu 4.V.2011. DOI: 10.1177/0960327111407644]

       Studii si můžete stáhnout tady:

 

2. Vakcíny nejsou potřeba

       Infekční nemoci ustupovaly již déle než století předtím, než bylo zavedeno masové očkování. Očkování nemohlo být příčinou ústupu nemocí.

       Viz grafy, abyste viděli názorné grafické znázornění, jak neužitečné vakcíny ve skutečnosti jsou. Přesto se dále udržuje mytologie, že vakcíny nás všech zachránily.

       Některé vakcíny jsou účinné, to je pravda. Ale to neomlouvá lhaní o těch, které nefungují, ani odporné a nesmyslné toxiny, které obsahují, nebo nechutné zisky, nebo lži, zastrašování a hrozby rodičům, nebo konspirativní zakrývání nežádoucích reakcí.

 

a. protože nemoci ustoupily z jiných příčin

       Věřte nebo nevěřte, ale neexistuje žádný přesvědčivý statistický důkaz, že očkování snížilo úmrtnost na jakoukoli nemoc, např. spalničky (sk: osýpky). Takže, kde je přínos očkování? Úmrtnost na spalničky klesla o 99.4% před očkováním!

 

"Až 90% celkového snížení dětské úmrtnosti na černý kašel, spálu (sk: šarlach), záškrt a spalničky v letech 1860-1965 nastalo před zavedením očkování a antibiotik."

Dr. Archie Kalokerinos

 

"Neexistuje žádný přesvědčivý vědecký důkaz, že by masové očkování mělo zásluhu na eliminaci jakékoli dětské nemoci."

Dr. Robert S. Mendelsohn

 

b. protože nevymýtily žádné nemoci, jako např. pravé neštovice (sk: kiahne) nebo dětskou obrnu

"Je směšné a absurdní tvrdit, že jsme vymýtili neštovice očkováním, když bylo pouze 10% populace vůbec někdy očkováno."

Dr. Glen Dettman

 

"Většinou lidí je přijímáno jako evangelium, že virus dětské obrny je jedinou příčinou této nemoci a že Salkova a Sabinova vakcína ji v západních zemích vymýtila. Tato přesvědčení jsou pevně ukotvena v našem kolektivním vědomí jako jeden z hlavních medicínských zázraků naší doby. Ale historie dětské obrny a vakcín proti ní je zahalena v kalné mlze politických a vědeckých manipulací, pozměněných statistik, předefinování a reklasifikování nemoci, zvýšení počtu paralytické polio způsobené vakcínami a kontaminací miliónů dávek vakcín opičími viry, které byly takto přeneseny na milióny lidí na celém světě."

Edda West

 

"Během několika let poté co byla uvedena polio vakcína v USA a bylo aplikováno prvních 300.000 dávek, jsme začali pozorovat podivný jev. Před zahájením tohoto očkování se leukémie nikdy nevyskytla u dítěte mladšího dvou let. Rok po zahájení očkování se začaly objevovat první případy dětí mladších dvou let, které zemřely na leukémii... Dr. Herbert Radnor pozoroval, že v malé oblasti jeho města, v oblasti, kde by neměl očekávat žádný případ leukémie nebo nejvýše jeden za 4 roky, se náhle leukémie objevila jako epidemie v rámci několika bloků domů"

Dr. Eva Snead

 

c. protože existuje spousta důkazů, že očkování proti neštovicím zvýšilo výskyt a šířilo neštovice spolu se syfilis, leprou a tuberkulózou po celém světě

"Neštovice již mizely samy od sebe, epidemie ve skutečnosti přestaly desetiletí před tím, než se WHO rozhodla provést akci, kterou nazvala konečnou „eradikací“. Je dobře dokumentováno, že největší epidemie nastaly v nejvíce proočkovaných populacích, zatímco neočkované populace takové epidemie nenapadly."

Dr. Viera Scheibner

 
"Slyšeli jsme o ušlechtilé práci otce Damiena mezi lidmi s leprou na Havaji, ale už nám neřekli, že na celých havajských ostrovech se nevyskytoval jediný člověk s leprou, dokud se k nim nedostal Jennerovův vynález očkování. Od devadesátých let je 10 procent domorodců leprózních."

Lionel Dole

 

... neboť po více než 200 let se ignoruje skutečná příčina neštovic: nedostatečná hygiena a chudoba

"Hygiena udělala pro Prusko to, co nedokázalo 35 let povinného očkování. V současnosti jsou v Prusku neštovice prakticky vymýcené. (Sláva!) Není to proto, že by byli lidé více očkování, naopak jsou očkováni méně."

Dr. Walter Hadwen, J.P., L.R.C.P., M.R.C.S., L.S.A.
(The Case Against Vaccination - an address at Gloucester
on Saturday, January 25th, 1896, during the Gloucester Smallpox Epidemic =
Případ proti očkování - projev ve Gloucesteru
v sobotu 25.I.1896, během gloucesterské epidemie pravých neštovic)

 

"To největší zlo očkování je pravděpodobně v tom, že se pozornost veřejnosti odvrátila od skutečných metod prevence nemocí. Podporuje úřady, aby tolerovaly různé hygienické nedostatky a neřešily sociální problémy, zejména ve školách. Ignoruje se úloha stravy a slunečního světla a mnoha dalších faktorů v udržení zdraví. Přehání se riziko záškrtu a v rodičích se pěstuje strach. Čím více je očkování podporováno úřady, tím více je nebezpečnější a jeho nevýhody budou bagatelizovány nebo odmítány."

M. Beddow Bayly, M.R.C.S., L.R.C.P., 1944

 

d. protože potlačí-li očkování jednu nemoc, jiná ji nahradí nebo se začne vyskytovat více

"Použití vakcíny proti Hemofilu influnzae sice snížilo výskyt nemocí a úmrtí jím způsobených, ale objevily se jiné, mnohem nebezpečnější bakterie, stoupl počet hůře léčitelných pneumokokových a jiných bakteriálních meningitid, které nahradily Hib jako zdroj meningitid."

Hilary Butler

 
       Nyní má 1 ze 100 dětí autismus, 1 z 5 astma, 1 z 10 dyslexii a podezřelým číslo jedna je očkování. Vláda a vakcinační průmysl stále pokračují v očkování, zakrývají rizika a prohlašují, že vakcíny jsou bezpečné, dokud nebude mít každé dítě nemoc způsobenou očkováním, takže jen uvědomění a bdělost rodičů tomu může zabránit.

 

„Místo epidemie spalniček a polio máme epidemii chronických autoimunních a neurologických nemocí. V posledních 20 letech se zdvojnásobil výskyt astmatu a poruch pozornosti, ztrojnásobil výskyt diabetu a poruch učení, chronická artritis nyní postihuje téměř jednoho Američana z pěti a výskyt autismu stoupl v mnoha státech více než o 300%.“

Barbara Loe Fisher

 

"Jsme v centru celosvětové epidemie. Lidé odpovědní za výzkum a zvládnutí této epidemie selhali. Jedním z důvodů proč selhali, je pravděpodobnost, že budou oni sami shledání zodpovědnými za tuto epidemii. Proto jejich úsilí očistit se je překážkou pokroku. Věřím tomu, že úřady veřejného zdraví vědí, že mají problém, avšak jsou ochotny to odmítnout a akceptovat ztráty neznámého počtu u dětí na základě myšlenky, že úspěch politiky veřejného zdraví – povinné očkování – vyžaduje oběti. Ani já ani mí kolegové nesdílíme víru, že by jen jediné dítě bylo postradatelné. V historii jsme se setkali a museli se vypořádat s podobnými přesvědčeními. Vy, rodiče a děti, jste zdrojem inspirace a síly pro naše úsilí, naše hledání pravdy prostřednictvím vědy - vědy, která je soucitná, nekompromisní a nezkompromitovaná. Nemám v úmyslu vás ponoukat ke vzpouře, ale buďte si jisti, že vyzbrojeni touto vědou máte moc vynutit si toto téma v ordinacích pediatrů, v Kongresu, u soudu. Věřte svým instinktům – dobře vám sloužily."

Dr. Andrew J. Wakefield
(pochod "POWER of ONE - IDEA", 22.IV.2002, Washington DC)

 
A zatím jsme stále více a více nemocní: 

„Téměř polovina Američanů trpí nejméně jednou chronickou nemocí, vším možným od alergie po nemoci srdce – je to o 20 miliónů více, než lékaři pro tento rok očekávali, jak říkají vědci.“ 

Média

 

3. Nebezpečí nemocí je hrubě nadhodnocováno

       Je to jen o výrobě strachu a jeho propagace za účelem prodeje vakcín a lékařského paradigmatu.

       Jasně to vidíte na příkladu planých neštovic, které v roce 1894 nebyly považovány za nebezpečné:

„Varicella vždy končí příznivě. Nemá žádné následky... PROGNÓZA: vždy příznivá.“

Dictionary of Medicine (Lékařský slovník), 1894

 

       Stejně tak nebyly považovány za nebezpečné ani v roce 1953:

„MÍRNÉ — příušnice, plané neštovice a zarděnky… jsou mírné nemoci. Jinými slovy nemá smysl se jim vyhýbat. Dětem nic zlého neudělají a pomohou vybudovat jejich celkovou odolnost a imunitu.“

Dr. T. Anderson,
British Medical Journal booklet (c 1953)

 

       Nyní tyto nemoci zabíjejí díky používání steroidů a chemoterapie, které ničí imunitní systém, tedy máme zde používání jedněch léků, které vedou k prodeji jiného léku: vakcíny proti planým neštovicím. Šikovný marketing, ačkoli vám zapomněli říci, že ta úmrtí jdou na vrub alopatické medicíny.

       Myslíte-li si, že jste byli informováni o skutečném riziku nemocí, tak copak se psalo o „strašných“ neštovicích (sk: pravých kiahňach) v dobách, kdy byly považovány za méně nebezpečné než spalničky:

       Ve starém čísle britských novin Leicester Free Press (UK) se píše:

„Co se týče Leicesteru, města o 120.000 obyvatelích s tisíci neočkovaných dětí, neštovice se zdají být nejméně nebezpečnými ze všech nemocí a neměly by být uváděny spolu se spálou, spalničkami, černým kašlem, průjmem (sk: hnačkou) nebo dokonce rychlými souchotěmi (sk: suchotami = tuberkulózou). Je-li objeven případ neštovic, je okamžitě izolován a během posledních pěti let jsme měli sotva pět úmrtí. Tak se věci mají a člověk se nemůže divit, že strach z této nemoci by měl vymizet, nebo že odpor k očkování bude stoupat.“

William Tebb, 1881

 

Strach je tradiční způsob, jak ovládat lidi a vést je kam chcete a zabránit jim v myšlení. V emocionálním stavu není možné myslet. Oni to vědí. (nedokážete hnát stádo ovcí, aniž byste měli ovčáckého psa, který je bude nepředvídaně kousat, aby je vylekal).

"Aby veřejnost mohla zlomit nátlak vědy, musí nedříve porozumět základu její obrovské moci... moc lékařské vědy byla tradičně založena na strachu z nemocí, zejména infekčních."

prof. Peter H. Duesberg, PhD.,
(autor knihy "Inventing The AIDS Virus"),
https://www.duesberg.com/

 

„Není pochyb o tom, že rizika byla několik let obrovsky nadhodnocována. Zcela zřejmě šlo o přípravu veřejnosti na novou (záškrtovou) vakcínu.“

M. Beddow Bayly, M.R.C.S., L.R.C.P.

 

"Protože lidi nelze očkovat proti jejich vůli, zdravotní úřady mají vždy tu největší práci s tím, přesvědčit lidi, aby se dali očkovat. To se pokoušíme dělat třemi způsoby, vzděláváním, strachem a nátlakem. Neradi zmiňujeme strach a nátlak, přesto tyto dva způsoby dokáží více než vzdělávání, které je obvykle velmi pomalým procesem. Během března a dubna jsme se pokoušeli vzdělávat a naočkovali jsme jen 62000 lidí. Během května jsem použili strach a nátlak a naočkovali jsme 223.000 lidí."

Dr. John Keller

 

"Přednášel jsem po celém světě a vždy jsem se zvlášť zajímal o noviny. Všechny mají společné jedno, vždy se v nich píše o nějaké epidemii někde ve světě. Například před dvěma lety jedny noviny psaly o epidemii dětské obrny v Holandsku. Během posledních tří let se psalo o epidemii záškrtu v Rusku. Těmito prostředky je veřejnost neustále udržována ve strachu z epidemií, stále se jich bojí a článek vždy končí slovy: „běžte se nechat očkovat“.

Dr. Gerhard Buchwald

 

4. Triky s rizikovostí nemocí

       Na rozdíl od velmi populární vládní lži vakcíny nejsou bezpečné, ledaže byste definici „bezpečnosti“ rozšířili, aby zahrnovala smrt, různé nemoci a vážné poškození mozku. V Británii vyplatili odškodné 900 dětem s vážným poškozením mozku po očkování DPT, ale nyní to popírají ("věda pokročila“, to je s oblibou používaná fráze). A v jejich příbalových letácích k DPT vakcíně se píše, že nezpůsobuje poškození mozku! Jak může nějaká vakcína způsobit vážné poškození mozku, ale nějakým záhadným způsobem nemůže způsobit autismus?

       Přirozená imunita je znevažována. Některé vakcíny jsou méně nebezpečné než jiné. Bezpečné je kojení, které je náhodou přirozenou imunizací a je také ignorováno a zlehčováno:

 

"Obvinila jsem lékaře, že stále nedávají ženám podrobné informace o imunologických výhodách kojení pro dítě a v tom okamžiku se na mě rozzlobila jediná přítomná pediatrička a řekla, že kojení je matčina volba, stejně jako potrat. Podívala jsem se jí přímo do očí a zeptala se, jestli má děti a ona řekla, že ano. Tehdy jsem zdvihla obočí a řekla „které byly uměle živené, že ano?“ Ona se okamžitě zvedla a odešla. Myslím, že nevyslovené implikace byly jasné."

Hilary Butler

 

„Výrobci kojenecké výživy ročně darují 1 milión dolarů Americké pediatrické asociaci ve formě obnovitelného grantu, který APA vynesl již 8 miliónů. Výrobci také přispěli nejméně 3 milióny na stavební výdaje centrály APA."

časopis Mothering, VII./VIII.2000, str.60;
odkazuje na knihu "Milk, Money and Madness"
od Naomi Baumslag a Dia L. Michels
(Westport, Conn.: Bergin and Garvey, 1995, str. 172)

 

5. Vlády jsou řízeny korporacemi a v zájmu korporací

       Proto z tohoto směru nečekejte žádné velké osvícení. Dva hlavní vládní mluvčí pro MMR vakcínu (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám; sk: proti osýpkam, mumpsu a ružienke) dostávají peníze od výrobců vakcíny.

"Profesor David Elliman, jehož studie říká, že strach ze souvislosti mezi vakcínou MMR a autismem je nepodložený, připustil, že on a Dr. Helen Bedford dostali peníze od farmaceutických gigantů firem SmithKline Beecham a Pasteur Merieux Merck Sharp & Dohme. Jejich zpráva „MMR vakcína – obavy jsou neopodstatněné“ je publikována v současném vydání časopisu Archives of Disease in Childhood a byla použita vládou k vyjádření jejího názoru, že vakcína je bezpečná."

Média

 

       Také často vidíme, že člověk od Mercka předsedá jak vládním organizacím, tak poradním výborům pro očkování:

"Mám k dispozici záznamy se setkání studijní skupiny CDC o vakcíně proti hepatitis B, které se konalo v březnu 1997. ....mělo by být uvedeno, že odpolední setkání tohoto výboru vedl Dr. Robert Sharrar z firmy Merck."

Betty D. Fluck

 

"Žádat CDC, aby se starala o bezpečnost vakcín, je stejné jako požádat lišku, aby hlídala kurník."

Dr. Bernard Rimland,
https://www.autism.com/ARI/newsletter/132/page3.pdf

 

"Během mého dotazování vycházelo stále více najevo, že výroba vakcín byla základní součástí průmyslu na ochranu této země (USA) proti biologické válce. Mnoho společností přestalo vyrábět vakcíny. Je to ekonomicky riskantní podnik. Když někdo příliš kritizuje, v tomto případě firmu Lederle a oni zastaví produkci, pak jde veškerá výroba do Švýcarska. Potom může být koupena Rusy a pak z toho bude biologická zbraň...To mějte na paměti, jakým způsobem vláda pracuje... Mluvil jsem s lidmi, abych zjistil a pochopil, proč ten systém takto pracuje. Hlavní vysvětlení bylo, že regulační úřady jsou ovládány a závisí na průmyslu a tak růst průmyslu, chcete-li, vyžaduje další očkování."

Dr. John Martin

 

a. ACIP výbor CDC

"Vyšetřování výboru zjistilo, že pravidla upravující problém konfliktu zájmů FDA a CDC byla nedostatečná, jejich vyžadování bylo laxní a členům výboru se silnými vazbami na farmaceutické firmy bylo umožněno účastnit se na jednání výboru."

zpráva o členech výboru

 

"V případě vakcín mají tento zvláštní výbor s názvem ACIP [Advisory Committee on Immunization Practices – Poradní výbor pro vakcinační praxi]. Seděl jsem na jejich setkáních a vím moc dobře, jak to tam chodí. V podstatě orazítkují cokoli, co jim farmaceutické firmy strčí pod nos. Tento výbor produkuje doporučení, jako že ta a ta osoba by měla dostat tu a tu vakcínu v tu a tu dobu. Lobbisté farmaceutických firem pak vezmou doporučení ACIP a obcházejí ministerstvo zdravotnictví a různé vládní úřady a říkají: „vidíte, co CDC říká, že by se mělo udělat?" A Americká pediatrická asociace na to samozřejmě skočí. Mezi těmito lidmi se přelévají velké finance v dotacích. Obrovský konflikt zájmů."

Michael Belkin

 

"CDC již nedovoluje členům svého vakcinačního poradního výboru, aby hlasovali v záležitostech, které se týkají společností, s kterými mají finanční vazby. Ale mohou se účastnit diskuze – což jim dovoluje ovlivňovat politiku. Záznamy z červnového zasedání z roku 1995, na kterém členové hlasovali o odložení doporučení bezpečnější polio vakcíny, ukazuje, že pět z devíti přítomných členů mělo finanční vazby k výrobcům vakcín."

Money Magazine

 

b. Výrobci a vláda se chrání před právní odpovědností!

„Jakmile se vakcína stane povinnou pro děti, výrobce i lékař, který ji aplikoval, jsou v podstatě zbaveni odpovědnosti za nežádoucí účinky.“

Dr. Jane Orient

 

c. Když si přečtete vládní letáky o očkování, budete udiveni

„Kdybych nebyl počítačově gramotný a nevyznal se na internetu, stále bych věřil, že (1) že náhlé prudké zhoršení zdraví mé dcery nemá žádnou souvislost s vakcínou proti hepatitis B a (2) že byla „jediné dítě“, které vůbec kdy onemocnělo po této vakcíně a (3) že jsem blázen, že dávám do souvislosti tuto vakcínu a její zdravotní problémy, které nastaly ihned po očkování.“

rodič (emailové fórum)

 

       Můžete si přečíst příbalové letáky, které jsou určeny pouze lékařům a které popisují mnohá rizika a pak si přečtěte vládní informační letáky! Uvidíte, že jsou plné lží a falešných ujišťování.

       Vládní letáky jsou nejvíce škodlivé v tom, jak bagatelizují rizika nebo předstírají, že neexistují. V zájmu koho? Veřejnosti? Očekáváme, že vláda pracuje pro nás, pro lidi, ne pro korporace.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť