21 důvodů, proč se nedat očkovat - 2. časť

09.07.2011 01:11

Alternative-Doctor.com - 4.V.2011 - prof. MUDr. Keith Scott-Mumby, MB, ChB, PhD., FRCP

 

       Pôvodný článok "21 reasons not to get vaccinated"
       z angličtiny do češtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť

 

6. Očkování je ovládané farmaceutickými firmami

       Takže výrobci řídí sami sebe a není nic těžkého dojít k závěru, že organizace rodičů, jako je NVIC, jsou jedinými nezávislými strážci bezpečnosti vakcín a díky jim existuje vůbec nějaká možnost odškodnění (žádné není v třetím světě a nedávno nebylo ani v Kanadě!) (u nás také neexistuje pozn. překl.).

 

„V dnešní době máme systém, ve kterém se firmy vyrábějící vakcíny v podstatě regulují samy. Samozřejmě že těmto firmám jde o zisk z prodeje svých výrobků, což samo o sobě není nic špatného. Avšak když vládní byrokracie, která je velmi vstřícná vůči výrobcům vakcín, arbitrárně rozhoduje o povinném očkování, bez ohledu na zájmy rodičů, máme zde všechny potenciální ingredience pro tragédii historických rozměrů.“

Dr. Harold Buttram

 

a. Hra se jmenuje "tajemství" a můžete se zeptat: "Co se snaží utajit?"

„Věděli jste, že výbor CDC, který určuje státní vakcinační politiku v USA — Advisory Committee on Immunizatrion Practices (ACIP) — jednal více než 20 let (až do roku 1997), aniž by pořizoval písemné doslovné záznamy ze svých jednání, které by byly přístupné veřejnosti?“

Ingri Cassel

 

       Uvidíte, proč se drží v utajení: jejich hlavní expert na neštovice na jednání ACIP v roce 2002 řekl (bylo to na webu, ale bylo to staženo), že by neštovice vymizely i bez očkování!:

„Dělají-li si lidé starosti s endemií neštovic, ony nevymizely z této země díky kolektivní imunitě. Vymizely díky ekonomickému rozvoji. To je důvod, proč vymizely z Evropy a mnoha dalších zemí a nerozšíří se v nich ani v případě importace, tím jsem si jist. Není to díky všeobecnému očkování.“

Dr. Thomas M. Mack

 

b. Dokonce ani lékaři nejsou v nejužším "zasvěceném kroužku"!!

"Když jsem mluvil s lobbistou AMA (American Medical Association = Americký svaz lékařů - pozn. red.), pochopil jsem, že oni „nechtějí, aby veřejnost věděla, že jejich lékaři nejsou plně informováni a zasvěceni "....Svět a zejména děti jsou v riziku nákazy adaptovanými chronickými viry. Příspěvek očkování k vytvoření a šíření těchto virů by měl být otevřeným tématem vědecké diskuze. K té nedochází s lidmi, kteří v současnosti mají na starosti bezpečnost národního imunizačního programu."

Dr. John Martin

 

       A v zásadě pracují pro farmaceutický průmysl, tak od nich nečekejte příliš osvícenosti, jak upozorňuje Dr. Edward Mortimer:

       Případ č. 82-1232, Cossette Krause vs Dr. F. K. Abbousy a kol. (stát Ohio), přepis videozáznamu Dr. Edwarda Mortimera, 6.IX.1984. Na straně 11 se píše:

„V důsledku stoupajícího množství žalob kvůli DTP členové tzv. "Výboru červené knihy" (Red Book Committee) Americké pediatrické akademie (American Academy of Pediatrics = AAP) před několika lety souhlasili s tím, že bychom měli případy jaksi vytřídit, abychom výrobcům v těchto procesech pomohli a proto jsem já a mnoho mých kolegů souhlasili, že budeme svědčit jako experti.”

* * *

„Zaútočit na to, co se stalo „chlebem a solí“ pediatrické praxe, znamená pro pediatra totéž, co pro kněze popírání neomylnosti papeže.“

Dr. Robert S. Mendelsohn

 

„V minulém století se lékařská praxe stala jen přívěskem farmaceutického průmyslu a dalším aspektem obrovského, mocného a neuvěřitelně ziskového zdravotnického průmyslu. Medicína již není nezávislou profesí. Lékaři nejsou ničím víc než jen pojítkem mezi farmaceutickým průmyslem a konzumentem.“

Dr. Vernon Coleman

 

„Moderní lékař skutečně představuje jen rozšíření tohoto (medicínského) průmyslu mezi veřejnost.“

Dr. Carl Reich

 

„Věděli jste, že informace z výzkumu, které jsou obsaženy ve farmaceutické „bibli“ Physicians’ Desk Reference užívané lékaři, jsou poskytovány samotnými výrobci léků? Věděli jste, že FDA schvaluje léky nikoli skutečným prováděním testů, ale jen kontrolou studií provedených výrobci? Věděli jste, že výrobce léku potřebuje poskytnout jen dvě studie prokazující uspokojivé výsledky, aby byl jeho lék schválen FDA, i když existuje mnohem více studií, které ukazují nežádoucí účinky léku v nepřijatelně vysoké míře?

       Věděli jste, že většina článků, které diskutují účinnost léků publikovaných v lékařských časopisech, je placena výrobci? A jak uvedl vloni v létě New York Times, vědci uvedení jako hlavní autoři jsou často jen nastrčené figury, aby dodali důvěryhodnost studiím, které ve skutečnosti vyrobili výrobci léků. Hlavní rolí akademických vědců v těchto studiích je rekrutovat pacienty a provést experimentální léčbu. Oni nebo jejich univerzity jsou za tuto práci placeni.

       A věděli jste, že studie provedená USA Today zjistila, že více než polovina expertů najatá jakovládní poradci ohledně bezpečnosti a účinnosti léků má přímé finanční zájmy v léku nebo tématu, jejichž přínosy mají hodnotit?“

Burton Goldberg,
https://www.burtongoldberg.com/

 

7. Toxické složení vakcín

       Nepřichází v úvahu, aby jakákoli z těchto vysoce toxických substancí byla injikována do mých dětí. Odhaduje se, že rtuť je 5.000x toxičtější než olovo a neomycin (který je obsažen v MMR vakcíně) je jedním z nejtoxičtějších antibiotik, jaké kdy byly vyrobeny. Autismus se začal objevovat poté, co začalo masové očkování vakcínou DTP, která obsahovala rtuť a neuvěřím ani na nanosekundu, že to je díky lepší diagnostice. Otrava rtutí se téměř shoduje se symptomy autismu. Nyní máme v Británii 500.000 lidí s poruchou autistického spektra.

 

"Vakcinační programy byly zavedeny koncem 30. let 20. století a první skupina autistických dětí byla zaznamenána začátkem 40.let. Jakmile se po válce začaly očkovací programy rozšiřovat, výrazně stoupl počet autistických dětí."

Harris Coulter, PhD.

 

"Jediná vakcína, kterou dostane tříkilový novorozenec, se rovná 30 vakcínám podaným 90-kilovému dospělému během jednoho dne. Zahrnuje to toxické účinky vysokých dávek hliníku a formaldehydu, které některé vakcíny obsahují a synergická toxicita může vzrůst do výše, která není známa. Kromě toho je velmi dobře známo, že kojenci neprodukují dostatečné množství žluči a nemají kapacitu ledvin jako dospělý nejméně několik měsíců po narození. Transport žlučí je hlavní biochemickou cestou, kterou se odstraňuje rtuť z těla, což kojenci nedokáží. Také nemají dostatečnou kapacitu ledvin na odstranění hliníku. Kromě toho je dobře známo, že rtuť poškozuje ledvinové funkce."

prof. Boyd E. Haley, PhD.

 

8. Nechutné kontaminace vakcín

       V žádném případě se do mých dětí nedostane ani „polévka“ z ledvin kočkodana zeleného (africké opice). Nikdo nevyvinul skutečné úsilí, aby se vakcíny testovaly na všechny kontaminace. Tato úloha je ponechána pouze na jejich výrobcích!

 

"Virolog FDA Peter Reeve ... přiznal, že FDA upustila od svých vlastních nezávislých testů čistoty vakcín před 15 lety a nechala je plně na odpovědnosti výrobců, kteří mají zajistit, aby vakcíny nebyly kontaminovány."

Debbie Bookchin a Jim Schumacher:
"The Virus and the Vaccine": Atlantic Monthly (nyní jako kniha)

 

       Ve vakcínách se mohou nacházet různé mikroorganismy (akantoaméba, mykoplasmata, opičí cytomegalovirus, různé plíživé viry) a není vynakládáno velké úsilí na ně přijít — ze zjevných důvodů. Nedivili jste se někdy, odkud se vzaly nemoci jako AIDS? Nyní to víte. Virus SV40, který způsobuje rakovinu, je nyní nalézán v nádorech a je stále přítomen v polio vakcíně:

 

„Stanley Kops....dokázal, že orální polio vakcína byla vždy kontaminována opičím virem SV-40, který FDA a další organizace dávají do souvislosti s mesoteliomem a meduloblastomem. Od roku 1963 jsme byli ujišťováni, že polio vakcíny již nejsou tímto virem znečištěny. Stanley Kops ukazuje nejen, že to není pravda, ale že odpovědné úřady celou tu dobu věděly, že tento virus nebyl nikdy z vakcíny odstraněn."

Meryl W. Dorey

 

"Kdyby moji rodiče v padesátých letech věděli, že tehdejší polio vakcína byla kontaminována více než 26 opičími viry, včetně onkogenního viru SV40, s jistotou mohu říci, že by nedovolili, aby jejich děti i oni sami tuto vakcínu dostali. Oba mí rodiče by neonemocněli rakovinou, z jejíhož rozvoje lze podezírat tuto vakcínu a mohli by být dosud naživu."

Dr. Howard B. Urnovitz, PhD.

 

9. Znalost medicínské politiky

       Vakcíny jsou nástrojem jedné skupiny lékařů – alopatů (lékařů používajících chemické léky). Mnoho lékařů, obvykle těch obeznámených s alternativní medicínou, nedoporučuje očkování. Alopaté mají lékařský monopol – což vysvětluje mnoho záhad, např. proč jsou příčiny četných nemocí, např.Alzheimerovy nemoci, SIDS nebo autismu, „neznámé“ a proč je většina nemocí „nevyléčitelných“ (pomocí léků, s výjimkou bakteriálních infekcí), např. Alzheimerova nemoc, AIDS, rakovina, artritis, srdeční nemoci atd., a proč můžete dostat léky „zdarma“ pouze v systému státního zdravotního pojištění.

 

"Dnešní společnost platí tvrdou daň za nemoci a smrt ve prospěch monopolu, který si zajistila lékařská profese v 20. letech 20. století. Ve skutečnosti tato situace zajímavým způsobem připomíná stav ve 30. letech 19. století, kdy se lékaři spoléhali na pouštění žilou, podávání léků se rtutí a chininu, i když věděli, že tyto postupy jsou svou podstatou škodlivé. Tehdy se používaly přesně stejné argumenty na obranu těchto postupů jako dnes, zejména že prospěch převyšuje riziko. Ve skutečnosti to je tak, že lékař má z léčby prospěch, zatímco pacient nese riziko."

Harris Coulter, PhD.

 

"Známe příčinu SIDS. Dokážeme a dokázali jsme mu zabránit. Lze mu zabránit sloučeninou zvanou kyselina askorbová (vitamín C). Nepoužívat ji znamená, že úmrtí budou pokračovat. Neexistuje jiná odpověď a nikdy nebude existovat, protože naše zjištění jsou založena na vědeckých faktech. Nikoli jen na názorech."

Dr. Archie Kalokerinos

 

       Hlavním důvodem, proč nikdy nepřipustí nežádoucí účinky vakcín jako je autismus, je částečně odhalen tímto bývalým pracovníkem ve výzkumu vakcín:

 

„Vakcíny jsou poslední obrannou linií moderní medicíny. Vakcíny jsou konečným ospravedlněním celkové „skvělosti“ moderní medicíny.“

interview nejmenovaného výzkumníka vakcín s novinářem Jonem Rappoportem

 

       Celá alopatická medicína a farmaceutický průmysl je založen na podvodu s očkováním. Když ten pojde, zbytek podvodu s farmaceutickými medikamenty bude následovat. Pouze asi 2% farmaceutických medikamentů má vůbec nějakou terapeutickou hodnotu. Salvador Allende z Chile to zjistil, což byl jeden z důvodů, proč byl odstraněn.

 

10. Očkovaní pacienti často stejně onemocní nemocí, proti které jsou očkováni

       I když podstoupíte riziko očkování, vaše dítě stále může dostat nemoc, proti které bylo očkováno, a např. mnoho úmrtí dětí na spalničky (sk: osýpky) se týká dětí ve věku očkování.

 

"Neřeknou vám, že dítě, které je očkováno vakcínou MMR, může i přesto dostat spalničky. V epidemii spalniček v Texasu v roce 1987 se soudilo, že 96% případů nebylo možno zabránit. Jinými slovy, všechny případy spalniček buď byly očkované děti, měly náboženskou nebo zdravotní výjimku z očkování, nebo to byly osoby, které se narodily před rokem 1957... Podle zdravotního úřadu okresu Panhandle bylo 85% dokumentovaných případů pertuse plně očkováno DTP (4 dávky) a 15% dostalo 3 dávky ze 4... Statistika CDC této epidemie uvádí, že z 253 hlášených případů, 81.5% bylo plně očkováno DTP."

Ingri Cassel

 

"Tetanus je v rozvinutých zemích velmi vzácnou nemocí, ročně je v Austrálii kolem 12 případů, polovina z nich je plně očkovaná."

Dr. Viera Scheibner

 

       Tolik k věčně opakované mantře o nemocech, „kterým se dá předejít očkováním”.

 

11. Skutečné příčiny nemocí jsou ignorovány

"To největší zlo očkování tkví pravděpodobně v odklonu veřejné pozornosti od skutečných metod prevence nemocí. Podporuje úřady k tomu, aby tolerovali všemožná porušení hygieny a sociální problémy, zejména ve školách. Ignoruje se role stravy a slunečního světla a mnoha dalších faktorů v udržení zdraví. Přehánějí se rizika záškrtu a rodiče se zpracovávají pomocí strachu. Čím více bude očkování podporováno úřady, tím více jeho nebezpečí a nevýhod bude zakrýváno nebo odmítáno."

M. Beddow Bayly, M.R.C.S., L.R.C.P., 1944

 

       Naturopatický model nemoci dává větší smysl než alopatický model a když budete studovat výsledky přirozených způsobů léčení (naturopatii, homeopatii, metabolické a výživové metody) ve srovnání s alopatií, uvidíte, že výsledky těchto přirozených metod jsou mnohem úspěšnější a mnohem efektivnější při zvládání nemoci. Možná tou nejlepší terapií rakoviny je metabolická Gersonova terapie (vyléčil 50% terminálních případů rakoviny před 50 lety) nebo podobná Kelleyho terapie. A možná tou nejhorší možnou léčbou je chemoterapie a ozařování. Stejně jako u očkování, nejde o vědu ale o politiku.

 

"Nezabýváme se vědeckým problémem. Zabýváme se politickým tématem."

Dr. Samuel Epstein

 

       A podívejme se alopatické (očkováním způsobené) iatrogenní nemoci, které jsou oficiálně třetí vedoucí příčinou smrti a stojí Británii kolem 4 miliard liber ročně na kompenzacích.

       Proč bych měl chtít riskovat život mého dítěte kvůli nevyzkoušené, experimentální alopatické léčbě nebo očkování, když existují jiné, lepší a bezpečnější možnosti?

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť