13-valentná vakcína proti pneumokokom ostáva v povinnom očkovaní s doplatkom

01.04.2011 09:12

       Ministerstvo zdravotníctva SR s platnosťou od 1. apríla 2011 určila doplatok za jednu dávku 13-valentnej vakcíny, ktorá poskytuje najširšiu ochranu dojčiat proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam vo výške 12,72 eur. Deti, ktoré boli do 31. marca 2011 zaočkované prvou alebo aj druhou dávkou vakcíny Prevenar 13, budú doočkované touto vakcínou bez doplatku. Rodičia detí, ktoré dovŕšia 3 mesiac života po 1. apríli 2011 si za očkovanie každou dávkou 13-valentnej vakcíny proti pneumokokom budú musieť doplatiť.

       [...]

       10-valentná a 13-valentná vakcína proti pneumokokom, ktoré sú v súčasnosti dostupné na očkovanie dojčiat proti závažným pneumokokovým ochoreniam, nie sú vzájomne zameniteľné. Deti, ktoré začnú byť očkované vakcínou PREVENAR 13 nemôžu byť doočkované vakcínou Synflorix, keďže ide o dva úplne odlišné produkty s rozličnou antigénnou náložou. Deti, ktoré boli do 31. marca 2011 zaočkované prvou alebo aj druhou dávkou vakcíny Prevenar 13, budú doočkované 13-valentnou vakcínou bez doplatku. Ministerstvo zdravotníctva SR do tejto chvíle nevydalo metodický pokyn k vydávaniu 13-valentnej vakcíny na doočkovanie bez doplatku, avšak na základe doterajšej praxe budú lekárne vakcínu bez doplatku na základe receptu, na ktorom detský lekár uvedie, že ide o doočkovanie.

 

       Viac na stránkach DetskeChoroby.rodinka.sk a MamaTata.sk.