40 ľudí z Harvardskej univerzity dostalo príušnice (mumps) a všetci boli proti nim očkovaní

18.05.2016 09:41

Natural News29.IV.2016J. D. Heyes

 

    Pôvodný článok Forty people contract mumps at Harvard ... all were vaccinated ... mumps vaccines based on scientific fraud
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: očkovanie dieťaťa    Toto sa nemalo stať — prinajmenšom tak nám to vakcinacisti stále hovorili, keď obhajovali nútené vpravovanie jedovatých látok a nákazlivých organizmov do našich tiel. Hovorili nám, že akonáhle sme už raz zaočkovaní proti chorobám, ako sú osýpky (cz: spalničky), príušnice (mumps) a ružienka (cz: zarděnky), nikdy nám už nebude hroziť ochorenie na tieto choroby. Nuž, ako sa opäť ukázalo, vakcinacisti sa mýlili.

    Vedenie Harvardskej univerzity poslalo študentom naliehavú výzvu, aby prijali lepšie opatrenia proti nákaze jeden druhého príušnicami, čo sa stalo po tom, ako bolo od začiatku roka 2016 na tejto škole potvrdených najmenej 40 prípadov príušníc. Len tak mimochodom: je to 40 prípadov potvrdených príušníc u študentov, ktorí boli proti nim očkovaní.

    Vedenie školy začalo varovať študentskú obec vo februári (cz: únoru) — po tom, ako bola táto choroba potvrdená u dvoch študentov. Varovací list dokonca spomínal zlyhanie trvalej imunity z očkovania proti príušniciam:

„Môžu sa nakaziť aj tí, čo boli proti príušniciam očkovaní, hoci s oveľa nižšou pravdepodobnosťou.“

 

Len jeden spôsob, ako získať doživotnú imunitu

    Mimochodom: tento list od Dr. Paula J. Barreiru zo Zdravotníckej služby Harvardskej univerzity (Harvard University Health Services) a od profesora hygieny Henryho K. Olivera zmienil aj ďalšiu pravdu: Samo-imunizácia je oveľa účinnejšia než očkovanie. Jedinci, čo predtým prekonali príušnice, sú považovaní za imúnnych voči tomuto vírusu.

    Od týchto prvých prípadov sa však veľa zmenilo. V marci (cz: březnu) škola a miestni zdravotnícki úradníci hlásili, že príušnice sa rozšírili na 16 študentov, a to navzdory skutočnosti, že všetci „boli plne očkovaní proti príušniciam pred tým, ako sa nakazili touto chorobou.“ Teraz je chorých na príušnice už najmenej 40 ľudí a to vzbudilo v hlavnom školskom zdravotníkovi obavy. Barreira povedal pre spravodajstvo The Harvard Crimson:

„Po pravde: teraz mám väčšie obavy než kedykoľvek predtým počas tejto epidémie. Zúfalo sa snažím donútiť študentov, aby ma brali vážne, že sa nemajú jeden od druhého nakaziť.“

    Choroba sa pritom šíri tak rýchlo, že to môže mať dopad na promócie, ktoré sa majú konať 26.V.2016, dodal Barreira. Týmto študentským novinám povedal:

„Ak bude tento týždeň špička, tak to znamená, že títo študenti nakazia iných, takže teraz čelíme možnosti vážneho narušenia študentských promócií. Študenti sa nakazia a potom pôjdu do izolácie.“

    Príušnice sú vírusovou prenosnou chorobou, ktorá napáda príušné slinné žľazy (odtiaľ názov slovenský a český názov príušnice — pozn. prekl.), a hoci sa vo všeobecnosti považuje za vzácnu, rozhodne sa stáva bežnejšou v univerzitnom mestečku tejto prestížnej školy, naplnenom mladými dospelými zo zámožných rodín. Ak môžu príušnice zasiahnuť a prekvitať tu, môžu zasiahnuť a prekvitať kdekoľvek.

 

Celý rad epidémií

    Vyskytli sa aj ďalšie epidémie v iných univerzitných mestečkách. V rokoch 2011–2013 došlo podľa CDC (= Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA) k epidémiám v univerzitných mestečkách v Kalifornii, Virginii a Marylande. CDC poznamenalo, že v rokoch 2009–2010 došlo k dokonca ešte väčším epidémiám:

„Jedna viac než ročná epidémia zasiahla okolo 3.000 ľudí a šlo najčastejšie o študentov stredných škôl, ktoré boli súčasťou úzko spojeného náboženského spoločenstva v meste New York a navštevovali školy, v ktorých mali veľmi blízky kontakt. Táto epidémia začala, keď sa jeden nakazený študent v tomto náboženskom spoločenstve vrátil z Veľkej Británie, kde práve prebiehala veľká epidémia príušníc.

    Ďalšia epidémia zasiahla okolo 500 ľudí, najčastejšie školákov, na Guame (ostrov v dŕžave USA).“

    Najvážnejšia epidéma však podľa CDC nastala v roku 2006:

„V roku 2006 došlo vo viacerých štátoch USA k epidémii príušníc s celkovo vyše 6.500 hlásenými prípadmi. Tento návrat už takmer zabudnutej choroby zasiahol prevažne vysokoškolákov na Stredo-západe USA, pričom k epidémiám dochádzalo v mnohých rôznych univerzitných mestečkách Stredo-západu USA.“

 

Pamätajú si ešte všetci na sfalšované údaje?

    V správe o epidémii príušníc z roku 2010 šéfredaktor Natural News Mike Adams poznamenal, že CDC nebolo úprimné ohľadne úspešnosti očkovania proti príušniciam. Napísal vtedy:

„CDC tvrdí, že očkovanie proti príušniciam je účinné na 76–96%, ale neponúka vôbec žiadne vedecké dôkazy na podporu tohto tvrdenia. Dodnes nebola zverejnená žiadna randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia očkovania proti príušniciam u ľudí. Tak-zvané „vedecké“ dôkazy na podporu tohto očkovania sú čisto imaginárne.“

    O pár rokov neskôr bolo toto tvrdenie potvrdené správou o tom, že dvaja vedci zo spoločnosti Merck, ktorí podali v roku 2010 sťažnosť podľa Zákona o nepravdivých tvrdeniach (angl. False Claims Act) — pričom táto žiadosť bola odpečatená až teraz, — obvinili výrobcu vakcín Merck z vedomého falšovania údajov z testov jeho vakcíny proti príušniciam. Ten prešpikoval krvné vzorky od ľudí zvieracími protilátkami a predával vakcínu, ktorá v skutočnosti podporovala príušnice a vznik epidémií príušníc, pričom podviedla vlády a zákazníkov, ktorí si kúpili túto vakcíny, mysliac si, že je „účinná na 95%“.

 

Zdroje: